Michał Majcherek

Założyciel Biura Innowacji Gospodarczych,

doradca ds. innowacji i funduszy UE

Od 25 lat zawodowo specjalizuje się w zarządzaniu i finansowaniu rozwoju organizacji, od prawie 11 lat koncentruje się na wspieraniu innowacyjności firm i współpracy biznesu z jednostkami naukowymi. Zbierał doświadczenia na różnych stanowiskach (w tym dyrektorskich) w krajowych i międzynarodowych korporacjach finansowych (14 lat), administracji rządowej (2 lata), organizacji pozarządowej (5 lat), uczelni publicznej (3 lata) oraz prowadząc własną firmę doradczą.

Współzałożyciel i prezes (od 2014 r.) Agro Klastra Kujawy – Stowarzyszenia Na Rzecz Innowacji i Rozwoju – organizacji zrzeszającej firmy oraz jednostki naukowe działające w sektorze produkcji żywności oraz maszyn i urządzeń dla rolnictwa i przetwarzania żywności. Oprócz tego Członek Zarządu (od 2015 r.) i Rady Naukowej (od 2017 r.) Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy.

Autor i współautor kilku publikacji naukowych.

Wraz z zespołem w okresie 2010-2018 pozyskał i realizował na rzecz różnych instytucji projekty związane ze wspieraniem innowacyjności i współpracy nauka-biznes, dofinanso-wane z budżetu UE na kwotę ponad 70 mln zł.

Ukończył w 1997 r. studia magisterskie na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a w 2017 r. na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy obronił pracę doktorską dotyczącą wykorzystania biomasy jako odnawialnego źródła energii.