Oferta

Biuro Innowacji Gospodarczych oferuje usługi dla przedsiębiorców i innowatorów w zakresie wsparcia wdrażania innowacji w biznesie.

Usprawniamy ten proces dzięki naszemu know-how, dodajemy wiedzy ekonomiczno-finansowej i prawnej, ograniczamy ryzyka związane z projektem, w tym w zakresie bezpieczeństwa własności intelektualnej. Wspieramy również naszych klientów w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego (w tym dotacji UE) na innowacyjne projekty i prowadzimy te projekty aż do zakończenia i rozliczenia oraz na etapie kontroli.

Specjalny pakiet usług, obejmujący także pewne wsparcie „pro bono” (nieodpłatnie i dobrowolnie, dla dobra publicznego) oferujemy dla nowo powstających firm (start-up’ów) i organizacji pozarządowych (NGO).

Wspieramy też opracowywanie i wdrażanie w przedsiębiorstwach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty i do kontaktu z nami.