Jak działamy?

DOŚWIADCZENIE

W skład zespołu wchodzą doradcy z wieloletnim praktycznym doświadczeniem menedżerskim w małych i średnich firmach, dużych korporacjach, jednostkach budżetowych i organizacjach pozarządowych.
Zrealizowaliśmy wiele projektów z zakresu doradztwa strategicznego, poprawy zyskowności, pozyskania finansowania.

EFEKTY

Miarą powodzenia realizowanych przez nas projektów jest wymierny rezultat finansowy po stronie naszych Klientów: zwiększenie zysku, pozyskanie finansowania, wprowadzenie nowego produktu, pozyskanie nowego rynku.
Część naszego zaangażowania stanowi doradztwo pro-bono dla firm rozpoczynających działalność (start-up’ów).

PEWNOŚĆ

Wynagrodzenie uzależnione w większości od osiąganych efektów pozwala nam oraz naszym Klientom koncentrować się jedynie na rzeczach kluczowych dla powodzenia przedsięwzięcia.